Järjestön tietosuoja


Alueesta Järjestön tietosuoja (1)
Järjestön passiiviset jäsenet (3)
Tietosuojaselosteesta (2)
Henkilötiedot kirjanpidossa / pöytäkirjoissa? (4)
Yhteistyökumppaneiden mainitseminen nimeltä tietosuojaselosteessa? (2)
Miten EU:n ulkopuoliset palvelut pitäisi tuoda esille rekisteri- ja tietosuojaselosteessa? (2)
Tuloslistojen julkaiseminen (5)
Osallistujalistat yhdistystoiminnassa (2)
Rekisteriselosteen kohta tietojen säilytyksestä (2)
Esimerkkejä järjestöjen GDPR-ohjeistuksista (3)
Tiedotteiden lähettäminen vapaaehtoisille (2)
Pelkkä IP-osoite henkilötietona? (3)
Jäsenten palkitseminen ja historiikit (2)
Jäsentietojen näkyminen muille paikallisyhdistyksille (2)
Potentiaalisten lahjoittajien listan kerääminen (2)
Alaikäisten liittyminen yhdistykseen (4)
Vastuut tietojen luovuttamisesta liitolle (2)
Valtakunnallinen jäsenrekisteri: kuka missäkin roolissa? (2)
Liittymislomakkeiden säilytys (2)
Puheenjohtajan sähköposti... henkilötietorekisteri? (3)
Sopimus liiton ja paikallisyhdistyksen välillä? (2)
Vanhojen suostumusten käsittely (2)
Pääsy omiin tietoihin (2)